Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Reintegracji Społecznej w 2019 r.

 

I. Podstawowe informacje o Towarzystwie Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006 r. przez osoby od lat pracujące
z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Członkowie Towarzystwa postanowili powołać organizację która będzie prowadziła programy pomocy rodzinom i osobom wykluczonym społecznie. Towarzystwo
ma również za zadanie wspieranie innych środowiskowych programów reintegracji społecznej, szkolenie wolontariuszy, oraz popularyzowanie wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 21.03.2007 nr 000276994.

Cele statutowe Towarzystwa:

 1. Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 2. Wspieranie i prowadzenie programów reintegracji społecznej;
 3. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Bezpośrednią pomoc osobom, rodzinom i grupom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 2. Tworzenie i propagowanie modeli, metod i standardów reintegracji społecznej;
 3. Działania popularyzujące wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:u:
  • organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych,
  • organizowanie konferencji i seminariów,
  • wydawanie i upowszechnianie opracowań i materiałów szkoleniowych,
  • wspieranie i prowadzenie programów badawczych dotyczących problematyki społecznej.


II. Wdrażanie modelu ?Pomagać efektywniej- model lokalnego systemu reintegracji? 

Wypracowanego w ramach projektu nr: POWR.04.03.00-00-0021/17 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Zarząd Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego podjął decyzję o wdrażaniu modelu lokalnego systemu reintegracji.

Udział we wdrażaniu modelu polega na pracy z rodzinami i dziećmi według założeń opisanych w materiale wydanym w ramach projektu oraz na udziale kadry stowarzyszenia w szkoleniach i konsultacjach. Zarząd skierował na szkolenia i udział w konsultacjach 6 członków zespołu, zespół rozpoczął wdrażanie modelu od sierpnia 2019.

 

III. Szkolenie zawodowe

Towarzystwo prowadziło w 2019 roku intensywne praktyczne szkolenie stażystów i wolontariuszy
w zakresie  prowadzonych form reintegracji społecznej. W 2019 roku w szkoleniu brało udział 8 wolontariuszy.

Szkolenie to obejmowało:

 1. wspólne z asystentem kontakty z rodzinami:
  • - planowanie kontaktów,
  • - omówienia po spotkaniach,
  • - formułowanie wniosków,
  • - informacje zwrotne,
 2. wspólne z asystentem przygotowywanie:
  • -  diagnozy rodziny i programu pomocy rodzinie
 3. udział w cotygodniowych zebraniach zespołu
 4. udział w comiesięcznych superwizjach

 

IV.  Koszty działalności

1. Koszty działalności (materiały, usługi)          11.409,45
2.  Darowizny       4.450,00

               

                                                  

 

 

 

 

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
04-761 Warszawa
ul. Zwoleńska 81L
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję