TOWARZYSTWO REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ

jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz reintegracji społecznej oraz zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

STATUT

STATUT TOWARZYSTWA REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 stycznia 2011 r.
Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, nosi nazwę "Towarzystwo Reintegracji Społecznej",
jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz reintegracji społecznej oraz zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§2
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§3
Nazwa Towarzystwa oraz logo jest prawnie zastrzeżona.

czytaj więcej..

RAPORT ROCZNY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ w 2014 r.


Podstawowe informacje o Towarzystwie Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006 r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Członkowie Towarzystwa postanowili powołać organizację która będzie prowadziła programy pomocy rodzinom i osobom wykluczonym społecznie. Towarzystwo ma również za zadanie wspieranie innych środowiskowych programów reintegracji społecznej, szkolenie wolontariuszy, oraz popularyzowanie wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 21.03.2007 nr 000276994. Cele statutowe Towarzystwa:
- Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
- Wspieranie i prowadzenie programów reintegracji społecznej;


czytaj więcej..

PROGRAMY

POMOC RODZINOM W BUDOWANIU PARTNERSKICH RELACJI Z DZIEĆMI
Udzielamy bezpłatnego wsparcia terapeutycznego osobom i rodzinom, które: z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych nie radzą sobie z codziennością, trwają w konflikcie, którego nie potrafią...
ŚRODOWISKOWE WSPARCIE OSÓB STARSZYCH
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020...
ASYSTA RODZINNA
Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny)...
Program pomocy rodzinom z dziećmi zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym (2007-2009)
Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin...


KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
04-761 Warszawa
ul. Zwoleńska 81L
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję