Środowiskowe wsparcie osób starszych

tel. 22 622 13 15

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.

W projekcie mogą brać udział wszystkie osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gmin położonych wokół Zalewu Zegrzyńskiego, zainteresowane uzyskaniem pomocy, udziałem w zajęciach ruchowych, profilaktycznych lub udziałem w grupie wsparcia.

Udział w programie poprzedzony jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości zgłaszającej się osoby oraz uzgodnieniu zasad i zakresu udziału w programie.

 • W ramach programu proponujemy następujące formy pomocy i aktywności:
  • Pomoc asystenta Seniora - pomoc asystenta skierowana jest do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Asystent pomaga w:
  • rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • rozwiązywaniu problemów rodzinnych
  • zwiększeniu aktywności społecznej
  • załatwianiu ważnych spraw
 • Pomoc psychologiczna - pomoc psychologa dotyczy między innymi wszystkim problemów związanych z lękiem, samotnością, bezradnością, brakiem wiary w swoje możliwości, depresją, konfliktami rodzinnymi.
 • Zajęcia ruchowe – cykl cotygodniowych, różnorodnych zajęć związanych z aktywnością fizyczną dla Seniorów. Spotkania odbywać się będą w małych grupach a zajęcia dostosowane będą do możliwości uczestników.
 • Zajęcia komputerowe - zajęcia przygotowywać będą do korzystania z komputera: jak szukać interesujących i potrzebnych informacji, jak można komunikować się z innymi ludŸmi i jak unikać zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 • Zajęcia tematyczne - cykliczne spotkania poświęcone wspólnemu organizowaniu różnych form wspólnego spędzania wolnego czasu
 • Pomoc prawna – konsultacje w zakresie problemów formalno-prawnych.

Program realizowany jest na terenie gmin Dąbrówka, Radzymin, Serock, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna.

Przyjmujemy też zgłoszenia osób w różnym wieku, zainteresowanych wolontariatem i pomocą osobom starszym.

 


Nasze programy

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny)
Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742