Wsparcie i aktywizacja Seniorów w środowisku lokalnym

Program skierowany do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gmin Dąbrówka, Radzymin i Tłuszcz, zainteresowanych uzyskaniem pomocy, udziałem w zajęciach ruchowych, integracyjnych i kulturalnych.

Udział w programie poprzedzony jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości zgłaszającej się osoby oraz uzgodnieniu zasad i zakresu udziału w programie.

W ramach programu proponujemy następujące formy pomocy i aktywności:

 • Pomoc asystenta Seniora - pomoc asystenta skierowana jest do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Asystent pomaga w:
  • rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • rozwiązywaniu problemów rodzinnych
  • zwiększeniu aktywności społecznej
  • załatwianiu ważnych spraw
 • Indywidualne i grupowe zajęcia ruchowe ? cykl cotygodniowych, różnorodnych zajęć związanych z aktywnością fizyczną dla Seniorów. Spotkania grupowe odbywać się będą w małych grupach, a zajęcia dostosowane będą do możliwości uczestników.
 • Spotkania integracyjne - cykliczne spotkania poświęcone wspólnemu organizowaniu różnych form wspólnego spędzania wolnego czasu.
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych oraz zorganizowanych wycieczkach jednodniowych.

 

Program realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 na terenie gmin Dąbrówka, Radzymin, Tłuszcz w okresie III-XII 2018.

Przyjmujemy też zgłoszenia osób w różnym wieku, zainteresowanych wolontariatem i pomocą osobom starszym.


Nasze programy

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny)
Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742